Gezelschappen

Evenals op verenigingen bestaan er binnen huis een aantal groeperingen van gelijksgezinden. Ondanks de strikte fysieke scheiding van leden en papen in het dagelijks leven op De Engelenbak zijn er clubs en disputen waar zij elkaar ontmoeten in hun overeenkomstige lotsbestemming. Hieronder staat een opsomming van de disputen en clubs.

Lonely Hearts Club

De Lonely Hearts Club is een verbond van huisgenoten zonder vaste vriendin. Hun verzamelplek aan de huisbar wordt vaak gebruikt om beproefde of gefaalde taktieken door te spreken. De LHC president, bijgestaan door zijn linker- en rechterhand, heeft het recht om bepaalde huisgenoten voor bepaalde tijd te schorsen indien zij niet aan de regels van de club hebben voldaan. Zo af en toe trekt de club eropuit. Heb je dringend fijn mannelijk gezelschap nodig voor een feestje of diner? Neem dan gerust contact op met de LHC van De Engelenbak.

Buffalo Dispuut

Dit illustere dispuut binnen huis is een hechte groep die eens in de zoveel tijd een mooi uitje hebben. Het Buffalo dispuut kent bepaalde mores die strict worden nageleefd, en waar zonodig worden bestrafd en/of beloond.

Amsterdam Dispuut

Dit illustere gezelschap is op bepaalde tijden te vinden in Amsterdam. Meer valt er eigenlijk niet over te vertellen, aangezien het strict NAD is.

Chinese Plof Dispuut

Deze heren staan geregeld klaar met legendarische opdrachten. Wie deze opdracht(en) moet vervullen, laten zij over aan de Chinese Plof!

Het K.V.D.

Diep onder de grond
Waar het zonlicht nooit komt
En geen de weerklank hoort van uw gewee

Gebeurt niets naar behoren
Worden mannen herboren
Dier wellust verstoord peis en vree

Verlangen een gade zo guur
Wiens balts dans obscuur
Al overmeesterd volgt zij gedwee

Rakelings langs haar snee
Daar vest hij zijn stee
In gods meest verboden entree

Moge uw lichaam ontspannen
Voor ons illuster soort mannen
Wij zijn de mannen van het K.V.D.
Ontworpen en ontwikkeld door Ezzie